anhnguletstalk
anhnguletstalk

Nhiều bậc cha mẹ muốn dạy cho con mình tiếng Anh ở nhà, nhưng không biết bắt đầu như thế nào. Nó không quan trọng nếu tiếng Anh của bạn không phải là hoàn hảo. Điều quan trọng nhất là bạn nhiệt tình và rằng bạn cho con của bạn rất nhiều sự khích lệ và khen ngợi. Con của bạn sẽ tiếp nh...

12.03.18 03:05 AM - Comment(s)